Ouderbijdrage

Basisschool Sancta Maria krijgt een vergoeding van de overheid voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar met de ouderbijdrage worden verschillende zaken en activiteiten bekostigd waarvoor in het normale schoolbudget geen ruimte is. Het betreft o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, theaterbezoek, museumbezoek, schoolreis en extra leermiddelen en speelmateriaal. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de Ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage per leerling voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op;  

Ouderbijdrage schooljaar 2023-2024 

Groep 1 t/m 4 

> 37 euro 

Groep 5 t/m 7 

> 45 euro 

Groep 8 

> 52 euro 

Schoolreis 

> ongeveer 30 euro 

De kosten voor het schoolkamp worden t.z.t. separaat gecommuniceerd. 

 Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. De hoeveelheid ouderbijdrage die betaald wordt, is bepalend voor het aantal en de omvang van de extra activiteiten die georganiseerd kunnen worden.  

 De ouderraad draagt ieder jaar zorg voor het innen van de ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp. Om de afhandeling van de ouderbijdrage zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken wij met een machtiging.  

  Mocht u vragen hebben omtrent deze werkwijze, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad  .