Medezeggenschapsraad

Basisschool Sancta Maria in Lettele heeft net als alle andere basisscholen een Medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een instemmende rol in beleidszaken.
 
Ouders en leerkrachten denken dus mee over het beleid van de school. De MR heeft instemmingsrecht bijvoorbeeld als het gaat om het schoolplan, doelstellingen en veiligheid.
Ook heeft de MR adviesrecht. Hier kan men bijvoorbeeld denken aan de begroting, samenwerking met andere scholen en instellingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Maar ook over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Met de ophanden zijnde nieuwbouw heeft de MR dus een taak te vervullen. 
   

In de MR zijn zowel ouders, als leerkrachten vertegenwoordigd. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Cindy Schuurman en Nowel Horenberg. De oudergeleding bestaat uit Jan Dekker en Hanneke Miedema, zij vertegenwoordigen alle ouders van de school.
 
Het afgelopen jaar is de afstand tussen ouders en school wat groter geworden door de Corona maatregelen. We willen in het volgend schooljaar die afstand kleiner maken, zodat ouders weer meer betrokkenheid ervaren met de school. We zullen daarom in het schooljaar 2021-2022 MR vergaderingen openbaar maken zodat alle ouders de gelegenheid hebben om toe te horen tijdens de vergadering.